مهندس احسان ذوالفقاری

  • مشاور امور سرمایه گذاری و مهاجرت و اخذ اقامت قبرس شمالی
  • کارشناسی معماری
  • با 6 سال سابقه مشاوره املاک رسمی در ایران
  • آرشیتکت و مجری ساختمان
  • با سابقه طراحی در قبرس شمالی و اجرایی در ایران

موبایل:

905338511207+

989142214448+

ایمیل: zolfaghari.ehsan@yahoo.com