دکتر الهه طالب زاده

  • مشاور امور سرمایه گذاری و اخذ اقامت قبرس شمالی
  • دکتری زبان انگلیسی
  • استاد دانشگاه و17 سال سابقه تدریس زبان انگلیسی
  • مدیر موسسه زبان انگلیسی
  • مترجم و تالیف بیش از 7 کتاب

موبایل:

989158882900+