خانوم صنم جاهد اورنگ

  • مشاور امور سرمایه گذاری و اخذ اقامت قبرس شمالی
  • کارشناسی ارشد ریاضی
  • بیش از 10 سال سایقه تدریس در آموزش و پرورش

مویایل:

905338583867+

989142235805+