مهندس میلاد حجامی

  • مشاور امور سرمایه گذاری در قبرس شمالی
  • کارشناس عمران
  • عضو رسمی سازمان نظام مهندسی گیلان
  • ناظر رسمی نظام مهندسی گیلان
  • مجری ساختمان با 5 سال سابقه اجرایی

موبایل:

905338581973+

989114906171+
ایمیل: maxfa1414@gmail.com