شرکت ARG Investment LTD برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از نام خود و اطمینان بیشتر

شما عزیزان لیست تمامی کارشناسان مربوطه خود به همراه کد اختصاصی آنها را

در این صفحه انتشار میدهد و در صورت هر گونه تغییر

این لیست بروز رسانی میشود.

 

نام ونام خانوادگی کارشناس کد شناسایی
مهندس آرمین ارغوانی 2022100
 خانم شیوا بیاض زاده 2022101
آقای مهران حجامی 2022102
مهندس حسین محمدی 2022103
مهندس مهسا انتشاری 2022104
مهندس احسان ذوالفقاری 2022105
خانم زهره بیات 2022106
خانم مهری انتظامی 2022107
خانم افسانه یوسفی 2022108
مهندس میلاد حجامی 2022109
دکتر الهه طالب زاده 2022110
مهندس آیدا علیپور مقتدر 2022111
مهندس بهزاد قاضی زاده 2022112
خانم صنم جاهد اورنگ 2022113
مهندس علی هوشمند 2023114