حسین محمدی

مشاور امور سرمایه گذاری و اخذ اقامت

  • مشاور امور سرمایه گذاری و مهاجرت و اخذ اقامت قبرس شمالی
  • کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
  • Media Managment
  • طراحی وب سایت
  • Photo Editor
  • Graphic Designer

موبایل:

905338475593+

989172682014+

ایمیل: hosseinmohammadi2014m@gmail.com

بازاریابی
0%
مشاوره
0%
سرمایه گذاری
0%    یک پیام برای من ارسال نمایید