مهران حجامی

مشاوره امور سرمایه گذاری و مهاجرت

  • مشاور امور سرمایه گذاری و مهاجرت و اخذ اقامت قبرس شمالی
  • کارشناس ارشد حسابداری و مدیریت بازرگانی

موبایل:

905338581973+

989117656165+
ایمیل: mehranhajami@gmail.com

مشاوره
0%
سرمایه گذاری
0%
بازاریابی
0%    یک پیام برای من ارسال نمایید