امنیت قبرس شمالی

قبرس یکی از صلح‌جوترین و امن‌ترین کشورهای اروپا است. قبرس که به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم میشود در شرق دریای مدیترانه واقع شده، از جمله کشورهایی است که کمترین میزان جرم و جنایت در آن اتفاق...

ادامه مطلب

یکی ازمطلوبترین مکانهای زندگی درجهان

قبرس شمالی یکی از مطلوب ترین مکان های زندگی در جهان اکنون بهترین زمان برای سرمایه گذاری و مهاجرت به قبرس شمالی است. مجله فربز اخیراً قبرس شمالی را به عنوان یکی از 5 بهترین مناظق رو به رشد اقتصادی...

ادامه مطلب