یکی ازمطلوبترین مکانهای زندگی درجهان

قبرس شمالی یکی از مطلوب ترین مکان های زندگی در جهان اکنون بهترین زمان برای سرمایه گذاری و مهاجرت به قبرس شمالی است. مجله فربز اخیراً قبرس شمالی را به عنوان یکی از 5 بهترین مناظق رو به رشد اقتصادی...

ادامه مطلب